ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Mini HD DV Night Vision Photo/Video Camera
Mini HD DV Night Vision Photo/Video Camera
Mini HD DV Night Vision Photo/Video Camera
Mini HD DV Night Vision Photo/Video Camera

Mini HD DV Night Vision Photo/Video Camera

Regular price Rs 4,500.00 Rs 2,700.00 LKR 40% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

- Support 32GB TF card max. (Memory card not included)

- Image proportion: 4 : 3

- Support system: Windows ME / 2000 / XP / 2003 / Vista, Mac OS, Linux

- Battery capacity: 200mAh

- Working time: About 100 minutes at 720P 30fps

- Charging time: About 2 - 3 hours

- Charging voltage: DC 5V

- Interface type: Mini 8 pin USB

- Cable length: 80cm

- Built-in lithium battery sustainable camera 60 minutes


Specification:

Type: Full HD Dashcam

System requirements: Mac OS x 10.3.6 above,Win 7,Windows 2000 / XP / Vista

Max External Card Supported: TF 32G (not included)

Class Rating Requirements: Class 10 or Above

Battery Type: Built-in

Charge way: USB charge by PC

Camera Pixel : 12MP

Decode Format: MJPG

Video format: AVI

Video Resolution: 720P (1280 x 720)

Video Frame Rate : 30fps

Image Format : JPG

Image resolution: 12M (4032 x 3024)

Audio System : Built-in microphone/speacker (AAC)

Motion Detection: Yes

USB Function: USB-Disk

Interface Type: Mini USB

Night Version: Yes

Package weight: 0.105 kg

 

Specifications:

HD mini Camera 720P Night Vision Sensor Camcorder

 

Package Included:

1* SQ11 Mini Camera

1* Mount

1* Clip

1* Cable

1* Manual

 

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

Based on 4 reviews
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
U
U.
Excellent camera and very fast delivery.

Everything works

K
K.

Good products

S
S.
Good

The camera works great with windows. With RPI3, fswebcam takes .jpg frames with it. nice quality pictures and videos.

M
M.J.
Good Product

Fast Delivery